Analizy

Mołdawia: Brak konsensusu w sprawie rozwiązania problemu wyboru prezydenta

16 lutego kierownictwo rządzącej w Mołdawii koalicji Sojusz na rzecz Integracji Europejskiej (AIE) nie zdołało osiągnąć konsensusu w kwestii strategii przezwyciężenia trwającego od niemal dwóch lat impasu politycznego związanego z niemożnością wybrania prezydenta. Na razie więc każda z partii koalicji będzie prowadziła w tej sprawie własną politykę. Oznacza to, że istnieją niewielkie szanse na szybki wybór prezydenta.
Decyzja Sądu Konstytucyjnego z 8 lutego uwolniła koalicję od konieczności przeprowadzenia szybkiego wyboru prezydenta, dając jej tym samym możliwość wypracowania długofalowej strategii wyjścia z politycznego impasu. Sąd odmówił rozstrzygnięcia, czy w obecnej sytuacji ma zastosowanie konstytucyjny wymóg przeprowadzenia wyboru prezydenta przed upływem dwóch miesięcy od powstania wakatu, przekładając na parlament obowiązek legislacyjnego doprecyzowania owego wymogu. Koalicja na razie rozważa kilka wariantów wyjścia z impasu. Najbardziej obiecujący polega na przeprowadzeniu zmiany sposobu wyboru prezydenta przez ponowne referendum, które odbyłoby się razem z wyborami samorządowymi w czerwcu br. Jednak koalicjanci nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu wyboru głowy państwa: Partia Liberalno-Demokratyczna popularnego premiera Vladimira Filata chce wyborów powszechnych, zaś pozostali koalicjanci – wyboru zwykłą większością parlamentarną. W razie pomyślnej realizacji jednego z tych wariantów koalicja mogłaby przeprowadzić wybory prezydenckie jesienią, unikając kolejnego, czwartego z kolei, przedterminowego rozwiązania parlamentu. <wrod>