1 - 10 z 633
Analizy | | Mariusz Bocian, Tomasz Dąborowski
Budapeszt poprzez niekonwencjonalne działania w polityce gospodarczej zabezpieczył budżet na 2011 rok, lecz osłabił podstawy trwałego rozwoju gospodarczego.
Analizy |
17 grudnia Rada UE oficjalnie przyznała Czarnogórze status kandydata do UE. Decyzja ta jest sygnałem dla państw bałkańskich, że proces rozszerzenia jest kontynuowany. Nie należy się jednak spodziewać szybkiego rozpoczęcia negocjacji…
Analizy |
20 grudnia premier Bawarii Horst Seehofer spotkał się w Pradze z szefem czeskiego rządu Petrem Neczasem. Była to pierwsza w historii oficjalna wizyta premiera największego niemieckiego kraju związkowego w sąsiednich Czechach. Dotychczas…
Analizy |
W połowie grudnia 24 banki podpisały promesy z konsorcjum Nord Stream dotyczące finansowania w kwocie 2,5 mld euro budowy drugiej nitki Nord Streamu. Konsorcjum Nord Stream, którego głównym akcjonariuszem jest Gazprom, stara się o…
Analizy |
Głównym tematem pierwszej od szesnastu lat wizyty prezydenta Łotwy w Rosji (19–22 grudnia) była współpraca gospodarcza – kluczowa dla wychodzącej z recesji Łotwy. Moskwa nie akcentowała kontrowersyjnych tematów, wywołujących napięcia w…
Analizy |
18 grudnia opublikowano otwarty list pięciu przywódców państw Unii Europejskich do Jose Manuela Barroso. Zaapelowali oni do przewodniczącego Komisji Europejskiej o zamrożenie budżetu UE w kolejnej perspektywie budżetowej na lata 2014–2020…
Analizy |
15 grudnia rząd RFN przyjął projekt ustawy zawieszającej do odwołania pobór do zasadniczej służby wojskowej i wprowadzającej służbę ochotniczą. Jest to pierwszy etap planowanej gruntownej reformy sił zbrojnych. Reforma ta umożliwi m.in.…
Analizy |
16 grudnia chorwacka spółka Prirodni Plin zawarła trzyletni kontrakt na dostawy gazu z włoskim konsorcjum ENI. Oznacza to rezygnację z podpisania nowej długoterminowej umowy z rosyjskim Gazpromem (obecny kontrakt wygasa z końcem 2010 roku…
Analizy | | Kamil Kłysiński
Powyborcze represje wobec opozycji oraz niezależnych mediów mogą znacząco ograniczyć współpracę białorusko-unijną i tym samym osłabić pozycję Mińska wobec Moskwy.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Decyzja konsorcjum o zwiększeniu przepustowości szlaku Tengiz–Noworosyjsk oznacza utrwalenie obecnego schematu eksportu surowca z Kazachstanu.