Analizy

Niemcy rezygnują z poboru do zasadniczej służby wojskowej

15 grudnia rząd RFN przyjął projekt ustawy zawieszającej do odwołania pobór do zasadniczej służby wojskowej i wprowadzającej służbę ochotniczą. Jest to pierwszy etap planowanej gruntownej reformy sił zbrojnych. Reforma ta umożliwi m.in. większy udział Bundeswehry w operacjach zagranicznych.
Pobór do zasadniczej służby wojskowej zostanie całkowicie zawieszony od lipca 2011 roku, zaś już od marca odbywanie służby zasadniczej będzie dobrowolne. W miejsce poboru od lipca 2011 roku wprowadzona zostanie ochotnicza służba wojskowa trwająca od 12 do 23 miesięcy. W Bundeswehrze, która docelowo ma liczyć 185 tys. żołnierzy, dla ochotników przewidziane jest 15 tys. miejsc. Reformę Bundeswehry zapisano w rządowej umowie koalicyjnej CDU/CSU/FDP z 2009 roku, jednak nie przewidziano tam zawieszenia poboru i zmniejszenia armii. Trudna sytuacja finansowa Bundeswehry oraz plan oszczędnościowy rządu na lata 2011–2014 wpłynęły na przedstawienie przez resort obrony propozycji zredukowania liczebności Bundeswehry i rezygnacji z poboru. Reforma Bundeswehry przewiduje także zmiany systemu szkolenia i dowodzenia. Ponadto planowana jest reorganizacja resortu oraz kampania informacyjna mająca przekonać niemieckie społeczeństwo do nowego modelu armii. Celem reformy jest zwiększenie zdolności ekspedycyjnych Bundeswehry i przygotowanie armii do prowadzenia działań, w tym bojowych o dużej intensywności, w ramach kilku równoległych operacji zagranicznych. Za granicą mogłoby służyć 10–15 tys. żołnierzy (obecnie ok. 7 tys.). <jus>