Analizy

Wizyta bawarskiego premiera w Pradze

20 grudnia premier Bawarii Horst Seehofer spotkał się w Pradze z szefem czeskiego rządu Petrem Neczasem. Była to pierwsza w historii oficjalna wizyta premiera największego niemieckiego kraju związkowego w sąsiednich Czechach. Dotychczas było to niemożliwe ze względu na dzielące Pragę i Monachium różnice w podejściu do problematyki wysiedleń Niemców z Czechosłowacji.
Przesiedleńcy oraz ich zwolennicy stanowili i wciąż stanowią poważną siłę polityczną w Bawarii, mającą dotychczas decydujący wpływ na kształt relacji tego kraju związkowego z Czechami. Seehofer zdecydował się na zerwanie z dotychczasową linią bawarskich premierów, uzależniającą normalizację relacji od uchylenia dekretów Benesza, które usankcjonowały przesiedlenia ponad 2 mln Niemców sudeckich po drugiej wojnie światowej.

Na pozytywną atmosferę spotkania złożyły się widoczne w ostatnich miesiącach przejawy empatii czeskiego społeczeństwa wobec wysiedlonych Niemców (m.in. upamiętnianie zbrodni na niemieckich cywilach), a także bardziej wyważone podejście ziomkostwa Niemców sudeckich do historii. Podczas wspólnej konferencji prasowej Neczas i Seehofer podkreślali, że mimo różnic w interpretacji historii obecna wspólnota interesów wymaga od Pragi i Monachium zacieśnienia współpracy. Obaj politycy zadeklarowali, że będą się starać o intensyfikację współdziałania w transporcie, handlu i energetyce. Petr Neczas zobowiązał się do udostępnienia stronie bawarskiej informacji na temat powstającej elektrowni atomowej w Temelinie (niedaleko granicy z Austrią i Niemcami). Kwestie sporne zostały odsunięte na plan dalszy, a obu stronom zależało, aby wizyta została uznana za symboliczne otwarcie nowego etapu w stosunkach Czech i Bawarii. <ciechan>