Analizy

Niemcy za zamrożeniem unijnego budżetu na lata 2014–2020

18 grudnia opublikowano otwarty list pięciu przywódców państw Unii Europejskich do Jose Manuela Barroso. Zaapelowali oni do przewodniczącego Komisji Europejskiej o zamrożenie budżetu UE w kolejnej perspektywie budżetowej na lata 2014–2020. W praktyce oznaczałoby to niższy od dotychczasowego wzrost dochodów budżetu UE w tym okresie. Rząd niemiecki liczy na to, że środki zaoszczędzone na niższych składkach do unijnego budżetu ułatwią konsolidację budżetu RFN.
Oprócz kanclerz Angeli Merkel list podpisali przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Finlandii. KE ma przygotować wstępną propozycję budżetu na lata 2014–2020 w czerwcu 2011 roku. Do tej pory budżet UE opierał się na składkach państw członkowskich w wysokości 1% dochodu narodowego, dlatego jego wysokość wzrastała w tempie wzrostu dochodu narodowego. Postulowane przez sygnatariuszy listu zamrożenie budżetu oznaczałoby zmniejszenie składki członkowskiej UE z 1% do 0,85% dochodu narodowego do 2020 roku i znaczny spadek tempa wzrostu dochodów budżetu.

Rząd niemiecki po raz pierwszy ujawnił swoje stanowisko w sprawie przyszłego budżetu unijnego. W najbliższych latach RFN zamierza wdrażać oszczędności budżetowe, aby znacząco ograniczyć swój deficyt. Jednocześnie niemieckie elity wciąż obawiają się rzeczywistych kosztów ratowania członków strefy euro przed bankructwem, zwłaszcza wobec rosnącego prawdopodobieństwa konieczności pomocy dla Portugalii. <pop>