1 - 10 z 13
Analizy | | Tomasz Dąborowski
Orzeczenie negatywnie wpłynęło na sytuację gospodarczą i uniemożliwi terminowe wypełnienie przez Rumunię warunków porozumienia z MFW. Mimo poważnego zaniepokojenia rynków finansowych kontynuacja reform wydaje się niezagrożona. Rząd cieszy…
Analizy |
25 czerwca Komitet Stałych Przedstawicieli UE (COREPER) wyraził zgodę na otwarcie trzech ostatnich rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych z Chorwacją. Choć rozpoczęcie negocjacji dotyczących obszarów najbardziej problematycznych dla…
Analizy | | Agata Łoskot-Strachota
Komplikacje w relacjach gazowych Rosji z Bułgarią i Turcją utrudniają realizację projektu South Stream.
Analizy |
18 czerwca minister spraw zagranicznych Słowenii Samuel Zbogar stwierdził, że Chorwacja nie zakończy negocjacji akcesyjnych z UE, jeśli nie zniesie zakazu działalności słoweńskiego banku Nova Ljubljanska banka (NLB) na rynku chorwackim.…
Analizy |
18 czerwca prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY) Serge Brammertz przedstawił w Radzie Bezpieczeństwa ONZ raport dotyczący współpracy państw bałkańskich z Trybunałem. Uzależnienie postępów w…
Analizy |
9–11 czerwca w Konstancy odbyła się konferencja poświęcona strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju. Było to ostatnie spotkanie w ramach rozpoczętych w lutym tego roku w Ulm publicznych konsultacji dotyczących celów i założeń…
Analizy |
14 czerwca Rada UE podjęła decyzję o odblokowaniu ratyfikacji Porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA) z Serbią, ale jednocześnie nie zdecydowała o przekazaniu wniosku akcesyjnego Serbii do Komisji Europejskiej. Odblokowanie…
Analizy |
Władze Bułgarii sygnalizują możliwość wycofania się z ważnych inwestycji energetycznych, w których partnerem Sofii jest Rosja. Premier Bojko Borysow zapowiada rezygnację z udziału w budowie ropociągu Burgas–Aleksandroupolis dla tranzytu…
Analizy |
7 czerwca premier Kosowa Hashim Thaci ogłosił ofensywę w walce z korupcją, wzywając wszystkich obywateli i instytucje międzynarodowe do współpracy. Deklaracja szefa rządu jest reakcją na przyspieszenie śledztw prowadzonych przez działającą…
Analizy |
Rumuński Trybunał Konstytucyjny uznał znowelizowaną w maju br. ustawę lustracyjną za niezgodną z konstytucją. Przyjęte przed miesiącem zmiany miały dekomunizacyjny charakter i zakazywały pełnienia istotnych funkcji publicznych m.in. przez…