Analizy

UE odblokowuje ratyfikację umowy stowarzyszeniowej z Serbią

14 czerwca Rada UE podjęła decyzję o odblokowaniu ratyfikacji Porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA) z Serbią, ale jednocześnie nie zdecydowała o przekazaniu wniosku akcesyjnego Serbii do Komisji Europejskiej. Odblokowanie umowy jest pozytywnym sygnałem dla Belgradu, zarazem jednak Rada, blokując wniosek akcesyjny, chce zmusić Serbię do kontynuowania wysiłków na rzecz integracji z UE.
Porozumienie, wraz z Umową przejściową o handlu, zostało podpisane w kwietniu 2008 roku. Ze względu na sprzeciw m.in. Wielkiej Brytanii i Holandii, które domagały się pełnej współpracy Belgradu z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ds. byłej Jugosławii (MTKJ), a przede wszystkim aresztowania przywódcy bośniackich Serbów Ratko Mladicia, ratyfikacja umowy została jednak zawieszona. Kolejny pozytywny raport prokuratora MTKJ Serga Brammertza, dotyczący współpracy Belgradu z Trybunałem przyczynił się do tego, że Rada UE wyraziła zgodę na odblokowanie ratyfikacji.
Decyzja Rady oznacza, że kraje członkowskie rozpoczną proces ratyfikacji dokumentu (potrwa on około dwóch lat). Implementacja SAA jest jednym z etapów procesu akcesyjnego do UE i pozwala na współpracę w takich dziedzinach, jak dialog polityczny, współpraca regionalna, handel zagraniczny, a także w obszarach dotyczących polityk unijnych. Ułatwia także dostosowywanie prawa do unijnych regulacji.   
Decyzja Rady UE o odblokowaniu ratyfikacji SAA jest przełomem w procesie zacieśniania współpracy z Serbią. Rada wysyła tym samym pozytywny sygnał w sprawie kontynuacji procesu rozszerzenia UE i zachęca państwa Bałkanów Zachodnich do dalszych reform. Zarazem blokada wniosku akcesyjnego, który Belgrad złożył w grudniu 2009 roku, pozostanie narzędziem wpływu na rząd w Belgradzie, który powinien skłaniać Serbię do kontynuacji reform gospodarczych i politycznych i prowadzenia wyważonej polityki wobec Kosowa. <MarSz>