Analizy

EULEX ściga korupcję w rządzie Kosowa

7 czerwca premier Kosowa Hashim Thaci ogłosił ofensywę w walce z korupcją, wzywając wszystkich obywateli i instytucje międzynarodowe do współpracy. Deklaracja szefa rządu jest reakcją na przyspieszenie śledztw prowadzonych przez działającą w Kosowie unijną misję EULEX w sprawach, w które zamieszani są m.in. dwaj ministrowie rządu Thaciego.
Misja EULEX prowadzi dochodzenie w kosowskich urzędach w ramach międzynarodowego mandatu, który 8 czerwca został przedłużony na kolejne dwa lata. Najpoważniejsze oskarżenia wysuwane przez EULEX dotyczą defraudacji funduszy publicznych w Ministerstwie Edukacji. Unijni prokuratorzy od kilku miesięcy badają sytuację w resorcie, co doprowadziło już do rezygnacji kilku doradców i najbliższych współpracowników ministra Envera Hoxhaja. Równolegle prowadzone jest śledztwo w sprawie korupcji i prania brudnych pieniędzy w Ministerstwie Transportu. W kwietniu br. EULEX przeszukał resort oraz prywatne posesje stojącego na jego czele Fatmira Limaja, bliskiego współpracownika kosowskiego premiera. Aktualnie unijna misja prowadzi ponad sto śledztw dotyczących kosowskich urzędników.
Premier Thaci zarzucał dotychczas unijnej misji nadmierne wtrącanie się w wewnętrzne sprawy państwa. Zmiana tego stanowiska i wezwanie do współpracy państwa i EULEX w walce z korupcją podyktowane są rangą ujawnianych zarzutów oraz wyraźną presją UE i USA na podjęcie zdecydowanych przedsięwzięć antykorupcyjnych. Wsparcie dla działań unijnej misji deklaruje również prezydent oraz prawicowa opozycja, która ma nadzieję, że dochodzenie EULEX przyczyni się do upadku lewicowego rządu Thaciego. Korupcja i zorganizowana przestępczość pozostaje największym problemem Kosowa. <grosz, MarSz>