Analizy

Chorwacja bliżej zakończenia negocjacji akcesyjnych z UE

25 czerwca Komitet Stałych Przedstawicieli UE (COREPER) wyraził zgodę na otwarcie trzech ostatnich rozdziałów w negocjacjach akcesyjnych z Chorwacją. Choć rozpoczęcie negocjacji dotyczących obszarów najbardziej problematycznych dla Zagrzebia jest pozytywnym sygnałem, mało prawdopodobne jest zakończenie negocjacji zgodnie z planem – do końca 2010 roku.
Zgodnie z decyzją COREPER 30 czerwca rozpoczynają się negocjacje w obszarach: wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, polityka konkurencji oraz polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony. Podjęto także decyzję o zamknięciu dwóch rozdziałów: zamówienia publiczne oraz system podatkowy. Tym samym wstępnie zamkniętych zostało 20 spośród 33 rozdziałów negocjacyjnych i prowadzone są negocjacje we wszystkich pozostałych.
Zgoda na otwarcie najbardziej dla Chorwacji problematycznych negocjacji oznacza, że UE docenia działania Zagrzebia, które mają na celu spełnienie stawianych przez UE wymagań. Otwarcie rozdziału wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe możliwe jest dzięki pozytywnej ocenie współpracy Chorwacji z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii. Zniesienie blokady w rozdziale polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony nastąpiło po zawarciu porozumienia ze Słowenią o rozwiązaniu sporu granicznego na drodze arbitrażu. Rozpoczęcie negocjacji w obszarze konkurencji wiąże się z podjęciem przez rząd chorwacki działań zmierzających do reformy przemysłu stoczniowego.
Choć w Chorwacji istnieje szeroki konsensus polityczny co do starań o szybkie uzyskanie członkostwa w UE, zakończenie negocjacji będzie wymagało od rządu znacznej determinacji. Sporym wyzwaniem, szczególnie w warunkach kryzysu gospodarczego, pozostaje spełnienie warunków stawianych przez UE: zakończenie prywatyzacji przemysłu stoczniowego i reforma przemysłu stalowego, a także implementacja reform w wymiarze sprawiedliwości (zmniejszenie korupcji, rozliczenie zbrodni wojennych). <MarSz>