1 - 10 z 618
Analizy | | Kamil Kłysiński
Powyborcze represje wobec opozycji oraz niezależnych mediów mogą znacząco ograniczyć współpracę białorusko-unijną i tym samym osłabić pozycję Mińska wobec Moskwy.
Analizy | | Aleksandra Jarosiewicz
Decyzja konsorcjum o zwiększeniu przepustowości szlaku Tengiz–Noworosyjsk oznacza utrwalenie obecnego schematu eksportu surowca z Kazachstanu.
Analizy | | Marcin Kaczmarski
Zgoda USA na ratyfikację traktatu START stanowi cezurę w procesie „resetu”, po którym dalej idąca poprawa relacji rosyjsko-amerykańskich jest mało prawdopodobna.
Analizy |
21 grudnia szefowie Naftohazu Jewhen Bakulin i Gazpromu Aleksiej Miller podpisali memorandum o stworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa wydobycia gazu kopalnianego. Obie strony zapowiedziały również powołanie nowego przedsiębiorstwa w celu…
Analizy |
28 grudnia prezydent Alaksandr Łukaszenka podjął szereg decyzji kadrowych na wysokim szczeblu administracji państwowej, w tym na stanowisku premiera. Jak się wydaje, zmiany te nie są próbą zastraszenia białoruskiej nomenklatury w…
Analizy |
24 grudnia rosyjskie władze poinformowały o rozstrzygnięciu ogłoszonego w październiku przez resort obrony przetargu na budowę dwóch okrętów desantowych typu Mistral. Jego zwycięzcą, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, zostało…
Analizy |
Wspólne posiedzenie rosyjskiej Rady Państwa (organu przy prezydencie skupiającego szefów regionów) i Komisji ds. Projektów Narodowych 27 grudnia zdominowały kwestie polityki narodowościowej. Premier Władimir Putin zgłosił postulat…
Analizy |
20 grudnia Prokuratura Generalna Ukrainy postawiła Julii Tymoszenko oficjalny zarzut nadużycia władzy i ustanowiła środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania miejsca zamieszkania. Od tego czasu b. premier jest co parę dni wzywana na…
Analizy |
21 grudnia w Aktobe KazTransGas i CNPC zainaugurowały budowę drugiego odcinka gazociągu Azja Centralna–Chiny. Gazociąg Beineu–Szymkent połączy kazachstańskie złoża na wybrzeżu Morza Kaspijskiego z południową częścią kraju. Projekt ma duże…
Analizy |
14 grudnia komisja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Siergieja Iwanowa wydała ostateczną decyzję o budowie autostrady Moskwa–Petersburg przez las w podmoskiewskich Chimkach zgodnie z pierwotną koncepcją. 24 grudnia rozwiązanie to…