Raport OSW

Niemieckie pożegnanie z węglem

Kolejny etap Energiewende
Okładka raportu

Odejście od węgla (Kohleausstieg) to kolejny – po wygaszaniu elektrowni jądrowych – etap transformacji energetycznej RFN. Węgiel brunatny i kamienny wciąż odgrywają ważną rolę w niemieckiej energetyce, lecz są przy tym znaczącym źródłem emisji dwutlenku węgla. Realizacja celów polityki klimatycznej państwa nie będzie możliwa bez zaprzestania ich stosowania. To poważne wyzwanie z jednej strony w obszarze przebudowy systemu energetycznego, a z drugiej – w sferze różnych, często przeciwstawnych interesów politycznych, gospodarczych i społecznych. Sprostanie nowym, ambitniejszym celom klimatycznym wymaga od nowego rządu wyraźnego przyspieszenia dekarbonizacji gospodarki, w tym zwłaszcza rezygnacji ze stosowania węgla.


Niniejszy raport jest próbą kompleksowego ujęcia tej problematyki u progu nowej kadencji Bundestagu. Przedstawiono w nim rolę węgla w energetyce RFN, kontekst debaty na temat Kohleausstieg, a także znaczenie społecznego kompromisu w politycznym zainicjowaniu tego procesu. Wyjaśniono także przyjęty w ustawie z 3 lipca 2020 r. mechanizm odejścia od węgla oraz poruszono kwestię restrukturyzacji regionów wydobycia. Wreszcie – przybliżono konsekwencje opisanej transformacji oraz zarysowano perspektywy jej przebiegu w kolejnych latach.