Raport OSW

Komunistyczna Partia Chin i jej państwo

Konserwatywny zwrot Xi Jinpinga
Komunistyczna Partia Chin i jej państwo

Podstawową cechą chińskiego systemu politycznego jest prymat Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz jej kontrola nad wszelkimi dziedzinami funkcjonowania państwa i znaczną częścią gospodarki. Państwo traktowane jest przez KPCh jako narzędzie sprawowania władzy i jako takie podlega regularnym przekształceniom. Organy przedstawicielskie i stanowiska państwowe mają w dużym stopniu charakter fasadowy, a partia komunistyczna wciąż zachowuje swój leninowski charakter. Pod oficjalnym wizerunkiem partyjnego monolitu kryje się licząca 90 mln członków, wielopokoleniowa i wewnętrznie złożona organizacja, arena nieustannych zmagań o władzę między frakcjami i grupami interesu, a coraz częściej rodzinnymi klanami. Jej spoiwem jest ideologia marksizmu-leninizmu, która daje rządzącym elitom podstawową siatkę pojęciową i kształtuje ich aspiracje, co przekłada się na funkcjonowanie i ewolucję Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Przedstawiony w niniejszym opracowaniu opis systemu politycznego ChRL skupia się na odpowiedzi na dwa pytania: w jaki sposób partia rządzi Chinami oraz kto i jak zarządza partią? Część I ma charakter przewodnika po systemie politycznym ChRL okresu „reform i otwarcia”, prezentuje jego strukturę oraz reguły sprawowania władzy. Część II opisuje fundamentalną przemianę reżimu politycznego ChRL, związaną z „konserwatywnym zwrotem” Xi Jinpinga. Część III przedstawia, jak korekta systemu politycznego, a także zmiany personalne wdrożone przez Xi Jinpinga wpłynęły na tworzenie polityk sektorowych: gospodarczej, zagranicznej, bezpieczeństwa i społecznej.

 

Wykres

Krąg władzy w Chinach Xi Jinpinga

Wykres krąg władzy w Chinach Xi Jinpinga