Punkt widzenia

Fundament systemu

Starzy i nowi oligarchowie na Ukrainie
Fundament systemu. Starzy i nowi oligarchowie na Ukrainie

Ponad dwa lata po rewolucji na Majdanie system oligarchiczny pozostaje kluczowym mechanizmem kształtującym życie polityczne i gospodarcze Ukrainy. W tym czasie doszło wprawdzie do osłabienia wpływów wcześniej najsilniejszych grup oligarchicznych, jednak żadna – poza tzw. Rodziną, czyli grupą skupioną wokół byłego prezydenta Janukowycza, nie została wyeliminowana.

Zdolność oligarchów do utrzymania wpływów wynika głównie ze słabości władz w Kijowie i zachowania silnych instrumentów umożliwiających obronę swoich pozycji, w tym kontroli nad mediami i niektórymi strategicznymi sektorami gospodarki.

Na konserwację systemu oligarchicznego wpłynęła przede wszystkim decyzja części postmajdanowych elit politycznych o wejściu w nieformalny sojusz z oligarchami. Jednocześnie obserwowany jest proces powstawania w otoczeniu najwyższych władz Ukrainy nowych grup polityczno-biznesowych, które również można nazwać oligarchicznymi.

Oligarchowie pozostają jedną z największych przeszkód w modernizacji Ukrainy. Podważenie ich wpływów będzie uzależnione od tego, czy obecne fasadowe instytucje uda się zastąpić instytucjami niezawisłymi i stabilnymi, co jest najważniejszym zadaniem reform.