Punkt widzenia

Rusofobia w strategii Kremla

Broń masowego rażenia
Rusofobia w strategii Kremla

Budowanie obrazu rusofobicznych państw jest obecnie jednym z instrumentów budowania neoimperialnej tożsamości politycznej obywateli FR, ich mobilizacji w obliczu domniemanego zagrożenia, a także formą przywrócenia im komfortu psychologicznego wobec fiaska posunięć Kremla (np. na Ukrainie). Zmitologizowany stereotyp państw rusofobicznych pozostaje ponadto prostym objaśnieniem napięć w relacjach między Rosją a Zachodem.