Punkt widzenia

Państwo stanu wyższej konieczności

Jak Orbán zmienił Węgry
Państwo stanu wyższej konieczności. Jak Orbán zmienił Węgry

Viktor Orbán odniósł w 2010 roku miażdżące zwycięstwo wyborcze, dające jego partii Fidesz większość konstytucyjną dwóch trzecich głosów w parlamencie. Objął on władzę w warunkach politycznego i gospodarczego kryzysu, odsuwając od rządów skompromitowaną lewicę. Powołując się na nadzwyczajne okoliczności i silny mandat wyborczy, Fidesz dokonał zmian w państwie na dużą skalę, podważających dotychczasowy porządek polityczny i gospodarczy. Doprowadziły one do bezprecedensowej koncentracji władzy i wywołały dyskusję o granicach demokracji i rządów prawa w Unii Europejskiej.

W polityce gospodarczej wzrosła rola państwa. Rząd Orbána nie zdołał przezwyciężyć stagnacji gospodarczej, ustabilizował natomiast sytuację budżetową zmagających się z wysokim zadłużeniem Węgier. Kontrowersyjne posunięcia gabinetu spowodowały ochłodzenie stosunków Węgier z większością partnerów w UE i NATO. W polityce zagranicznej i we współpracy gospodarczej Orbán dużą rangę nadał „otwarciu na Wschód”, w którym pierwszoplanową rolę zaczęła odgrywać Rosja.