Punkt widzenia

Dżihad i Nowa Wielka Gra. Paradoksy zagrożenia wojującym islamem w Azji Centralnej

Od dwóch niemal dekad Azja Centralna żyje w cieniu zagrożenia ze strony fundamentalizmu islamskiego. Wojujący islam odgrywa – jak się uważa – doniosłą rolę w każdym poważniejszym kryzysie politycznym regionu, a Azja Centralna jawi się jako niemal modelowe środowisko dla jego dalszego rozwoju. Taki obraz regionu to jednak skutek poważnych nadużyć i manipulacji.
Zagrożenie ze strony wojującego islamu wydaje się mieć charakter dosyć ograniczony, a jego korzenie sięgają poza Azję Centralną. Region nie stanie się raczej kluczowym frontem światowego dżihadu. Nie daje to jednak gwarancji na spokój i bezpieczeństwo w Azji Centralnej, zagrożenie islamskie jest bowiem elementem geopolitycznej rywalizacji w regionie – Nowej Wielkiej Gry.

 

 

Pełny tekst analizy Macieja Falkowskiego i Krzysztofa Strachoty dostępny jest w wersji PDF - (551 KB)