Prace OSW

Bliskowschodnia polityka Rosji

Regionalne ambicje, globalne cele
bliskowschodnia polityka rosji

Polityka Rosji na Bliskim Wschodzie stanowi część szerszej strategii mającej na celu stworzenie takiego ładu międzynarodowego, który zabezpieczałby Rosję przed zachodnią ingerencją w jej wewnętrzne sprawy oraz gwarantował jej równy status ze Stanami Zjednoczonymi. Rosyjskie zaangażowanie w Syrii miało w intencji Kremla służyć przede wszystkim zablokowaniu zachodniej, a zwłaszcza amerykańskiej, polityki tzw. interwencji humanitarnych. Miało pokazać Waszyngtonowi granice jego zdolności do wpływania na sytuację na Bliskim Wschodzie oraz konieczność liczenia się z opinią i interesami Rosji. Sukces w postaci uratowania reżimu Baszara al-Asada w Syrii spowodował wzrost rosyjskich ambicji i skłonił Moskwę do podjęcia próby skonstruowania nowego ładu regionalnego, w którym sama odgrywałaby kluczową rolę. Ład ten miałby kształt koncertu mocarstw, obejmującego, oprócz Rosji, również Turcję i Iran, a także Stany Zjednoczone, o ile zrezygnowałyby one z „hegemonistycznych nawyków”. Odbudowa wielkomocarstwowej pozycji Rosji na Bliskim Wschodzie stała się także ważnym środkiem legitymizacji reżimu Putina, zarówno w oczach szeroko pojętej rosyjskiej elity, jak i rosyjskiego społeczeństwa.