Prace OSW

Rosyjskie siły zbrojne na froncie walki informacyjnej

Dokumenty strategiczne
Rosyjskie siły zbrojne na froncie walki informacyjnej

Pytanie o rolę sił zbrojnych w przestrzeni informacyjnej jest w istocie pytaniem o rolę czynnika siły w polityce wewnętrznej i zewnętrznej państwa. W Rosji był on i nadal jest traktowany jako wyznacznik jej pozycji mocarstwowej, instrument odstraszania, nacisków i budowy sfer wpływów. Dostosowana do takich zadań wojskowa strategia informacyjna przewiduje walkę na wielu frontach: wewnętrznym i zewnętrznym, informacyjno-psychologicznym, cybernetycznym i in. Jej widoczne konsekwencje przejawiły się nie tylko w militaryzacji języka polityki i propagandy, narzucaniu opinii publicznej narracji o wydanej Rosji wojnie informacyjnej oraz diametralnej zmianie wizerunku armii. Rosja siłą domaga się respektowania swoich stref wpływów w sąsiedztwie (agresja wobec Ukrainy, interwencja zbrojna w Syrii). Burzy europejską i globalną architekturę bezpieczeństwa, przedstawiając się zarazem jako gwarant procesów pokojowych. Prezentując się jako biegun siły, manifestuje prawo do współdecydowania w kwestiach bezpieczeństwa globalnego.