Prace OSW

Jeden kraj, dwa społeczeństwa? Niemcy 20 lat po zjednoczeniu

3 października 2010 roku upłynęło dwadzieścia lat od zjednoczenia dwóch państw niemieckich. Rocznica ta jest okazją do podsumowania i oceny przemian, jakie zaszły od 1990 roku w obu częściach Niemiec. Zjednoczenie Niemiec dokonało się przez inkorporację landów wschodnich do ówczesnej RFN. To sprawia, że w dyskursie publicznym na ten temat dominuje perspektywa zachodnioniemiecka, polegająca na rozliczaniu nowych krajów związkowych z postępów w upodabnianiu się do zachodniej części Niemiec. W ten sposób często zostają jednak pominięte pozytywne zmiany, które nastąpiły w sferze społecznej, polityce i gospodarce landów wschodnich w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Niniejsze opracowanie jest próbą ukazania zmian, jakie dokonały się w RFN w ciągu ostatnich 20 lat, przy uwzględnieniu również tych dziedzin, w których nowe kraje związkowe pozytywnie wyróżniają się na tle zachodniej części kraju.