Artur Ciechanowicz
Były pracownik OSW

Zanim zaczął prace w OSW był dziennikarzem działu świat w "Dzienniku Polska Europa Świat". Autor około tysiąca tekstów (nt. polityki, historii i kultury krajów byłego ZSRS, Niemiec, Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej) i wywiadów (m.in. z Jose Marią Aznarem, Desmondem Tutu, Valdasem Adamkusem, Julią Tymoszenko, Borysem Bierezowskim i Mariną Chodorkowską).

Tematy badawcze
  • polityka historyczna Niemiec
Ważniejsze publikacje