Analizy

Niemcy w natowskim systemie obrony przeciwrakietowej

2 lutego ministrowie obrony państw NATO w Brukseli zadecydowali o umieszczeniu centrum dowodzenia systemu obrony przeciwrakietowej w Dowództwie Sił Powietrznych NATO w Ramstein w RFN. Niemiecki minister obrony, Thomas de Maizière, poinformował ponadto o włączeniu do systemu natowskiego niemieckich baterii rakiet Patriot. Na szczycie NATO w Lizbonie w 2010 roku warunkiem zgody RFN na rozwijanie natowskiego systemu, który bazuje na amerykańskiej tarczy antyrakietowej uzupełnionej systemami europejskich państw NATO, było porozumienie z Rosją. Pełne niemieckie poparcie dla systemu nastąpiło, mimo że rozmowy z Rosją nie przyniosły dotąd żadnych efektów, a co więcej, majowy szczyt NATO–Rosja może zostać odwołany.
 

Komentarz
  • RFN złagodziła swoje stanowisko z Lizbony i mimo braku postępów w rozmowach z Rosją w pełni zaangażuje się w tworzenie natowskiego systemu. Wpływa na to nie tylko poparcie większości sojuszników dla tworzenia systemu. Istotny jest również wzrost roli niemieckiego Ministerstwa Obrony w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RFN. Wzrost ten można obserwować wraz z objęciem urzędu ministra obrony przez Thomasa de Maizière, wcześniej szefa Urzędu Kanclerskiego i zaufanego Angeli Merkel. Punkt widzenia resortu obrony na kwestie obrony przeciwrakietowej i przyszłych zagrożeń związanych z proliferacją broni masowego rażenia zaczął więc przeważać nad priorytetem MSZ niezadrażniania relacji z Rosją.
     
  • RFN będzie postulować zwiększanie oferty współpracy NATO wobec Rosji, m.in. szerokie gwarancje polityczne dla Rosji, działania zapewniające przejrzystość systemu, wymianę informacji i ekspertów. Niemcy będą również wykorzystywać swoje dobre relacje z Rosją do złagodzenia rosyjskiego stanowiska i przekonania Moskwy o konieczności i możliwościach współpracy. Niemieckie MSZ poinformowało o zaplanowanych na marzec ćwiczeniach NATO–Rosja w obszarze obrony przeciwrakietowej w RFN. Ponadto Niemcy będą dążyć do zwiększenia zaufania pomiędzy NATO a Rosją, kontynuując działania na rzecz rozbrojenia nuklearnego – zwiększenia transparencji i bezpieczeństwa, a w przyszłości wycofania amerykańskiej i rosyjskiej substrategicznej broni jądrowej z terytorium Europy. RFN argumentuje, że przy funkcjonującym systemie przeciwrakietowym tworzonym we współpracy z Rosją w Europie nie musi być rozmieszczona substrategiczna broń jądrowa. Dla osiągnięcia tego celu Niemcy będą podejmować działania w ramach prac nad Przeglądem Obrony i Odstraszania NATO. Będą również wspierać inicjatywy mające do tego przekonać międzynarodową opinię publiczną.
     
  • Niewykluczone, że w przyszłości Niemcy zdecydują się na rozszerzenie swojego wkładu w natowski system ponad udział baterii rakiet Patriot, np. poprzez zakup i integrację systemów przechwytywania rakiet SM-3 z niemieckimi fregatami F-124. Według opracowanej w 2011 roku przez resort obrony koncepcji rozwoju „Luftwaffe 2020” rozwijanie zdolności w obszarze obrony przeciwrakietowej ma być bowiem jednym z priorytetów Bundeswehry.