Marta Szpala
Marta Szpala
główny specjalista
Zespół Środkowoeuropejski

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, w Ośrodku Studiów Wschodnich pracuje od 2008 roku.

Jako analityk współpracuje z licznymi urzędami administracji państwowej, szeregiem fundacji międzynarodowych czynnych w Polsce (w tym Fundacją im. Friedricha Eberta i Polską Fundacją im. Roberta Schumana) oraz licznymi think-tankami z państw Bałkanów Zachodnich. Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Dyplomatycznej i Kolegium Europejskiego w Natolinie. Stały gość programów radiowych (Redakcja Międzynarodowa Polskiego Radia, Radio Tok FM), autorka tekstów w wydawnictwach i periodykach specjalistycznych.

W roku 2014 we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP organizowała seminarium „The Freedom Challenge in Southeastern Europe – Implications for Poland ”, była też współautorką podsumowującego je raportu końcowego.

Brała udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych: była główną koordynatorką projektu „Current state of stability in Bosnia and Herzegovina – Possible Intensified V4 Contribution”, współfinansowanego przez International Visegrad Fund (2015 –2016), reprezentowała Polskę w projekcie „European integration in the Western Balkans: Can the Visegrad Group countries serve as role models?” (2015), w rok później zaś w projekcie „V4 - Backing the Advocacy Strategy for the European Integration of the Western Balkans”. W 2017 wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez Zgromadzenie Parlamentarne NATO “The Western Balkans: Transition challenges, European aspiration and Links to Mena region”, podczas którego zaprezentowała raport dotyczący relacji oficjalnego Belgradu i Prisztiny.

Tematy badawcze
  • Integracja Bałkanów Zachodnich ze strukturami NATO i UE
  • Transformacja ustrojowa i społeczna Bałkanów Zachodnich i Słowenii
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w społeczeństwach postkomunistycznych i naznaczonych konfliktami wewnętrznymi
Ważniejsze publikacje

Monografie, raporty

Advocacy Strategy for the EU Integration of the Western Balkans: Guidelines,  Belgrade, EMINS, 2016  (współautorka)

Paradoxes of Stabilisation. Bosnia and Herzegovina from the perspective of Central Europe [seria „Raport OSW”], Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2016 (wyd. i współautorka)

The challenge of freedom in the Southeastern Europe [seria „Raport OSW”], Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2015 (współautorka)

Projekty jądrowe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Stan i perspektywy [seria “Raport OSW], Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2015 (współautorka)

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju. Implikacje dla Polski i Grupy Wyszehradzkiej [seria „Prace OSW”], Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2011 (współautorka)

Chorwacja w Unii Europejskiej / Croatia in the European Union, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011(współautorka)

Bośniacki chaos. Źródła kryzysu politycznego we współczesnej Bośni i Hercegowinie [seria „Prace OSW”], Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2009 (współautorka)

 

Artykuły

Enlargement will make EU stronger, Civil Forum Society, 27.06.2018

Montenegro seeks alternatives to cooperation with Russia, Central European Financial Observer,

08.11.2017

UE wobec Bałkanów Zachodnich: w poszukiwaniu nowych rozwiązań, „ Infos - biuletyn Biura Analiz Sejmowych” nr 14(52), 20.12.2018

Negocjacje Serbii z Kosowem – gra na czas pod presją Zachodu, „Komentarze OSW”, nr 281, 21.08.2018

Nowe otwarcie w stosunkach Unia Europejska – Bałkany Zachodnie, „Komentarze OSW”, nr 267, 16.05.2018

Bałkany Zachodnie coraz dalej od UE, „Infos - biuletyn Biura Analiz Sejmowych”  nr 6(229), 11.05.2017 

Zakładnicy dialogu. Proces normalizacji stosunków serbsko-kosowskich, „Komentarze OSW”, nr 214, 08.06.2016

Macedonia: pozorna demokracja w cieniu kryzysów, „Komentarze OSW”, nr 206, 01.04.2016

Serbia: kandydat do UE, „Infos – biuletyn Biura Analiz Sejmowych”,  nr 4(208), 25.02.2016

Ten Years of Membership in the European Union – Poland [w:] European Integration of the Western Balkan – Can the Visegrad Group Countries serve as role models?, Belgrade, May, 2015 (współautorka)

Expertise, example, and endorsement. The V4 as a bridge between the Western Balkans and the EU, “Visegrad Insight”, 5.11.2014

Rosja w Serbii – miękka siła i twarde interesy, „Komentarze OSW”, nr 150, 29.10.2014

Chorwacja: negocjacje akcesyjne z UE w cieniu wyborów parlamentarnych, „Komentarze OSW”, nr 48, 18.02.2011

Bałkany Zachodnie – impas w procesie rozszerzenia UE, „Komentarze OSW”, nr 43, 24.11.2010