Wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy

OSW wraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych zorganizował kolejną edycję wizyt studyjnych samorządowców z Ukrainy w ramach wyszehradzkiej inicjatywy „Civil Servants Mobility Program”. Tegoroczna wizyta była poświęcona przyciąganiu inwestycji zagranicznych i wspieraniu rozwoju innowacyjności na poziomie samorządów lokalnych. W projekcie wzięli udział urzędnicy z Czernihowa, Łucka, Mikołajowa, Tarnopola,  Winnicy i Żytomierza.

W Warszawie, poza OSW i PISM, nasi goście odwiedzili Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polski Fundusz Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencję Rozwoju Mazowsza. Na Dolnym Śląsku program wizyty obejmował m.in. Urząd Miejski Wrocławia, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocławski Park Technologiczny, Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Urząd Miasta Jawor. Wizyty studyjne dla urzędników z państw objętych Partnerstwem Wschodnim odbywają się od 2014 r. Są one finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i organizowane przez instytucje wchodzące w skład konsorcjum Think Visegrad we współpracy z MSZ.
 

Więcej o Think Visegrad–V4 Think Tank Platform: Think Visegrad

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.Visegrad Fund

Więcej o projekcie:

https://www.osw.waw.pl/pl/projekty/wsparcie-v4-dla-panstw-balkanow-zachodnich-w-procesie-integracji-europejskiej