Wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy

OSW wraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych zorganizował kolejną edycję wizyt studyjnych samorządowców z Ukrainy w ramach wyszehradzkiej inicjatywy „Civil Servants Mobility Program”. Tegoroczna wizyta była poświęcona przyciąganiu inwestycji zagranicznych i wspieraniu rozwoju innowacyjności na poziomie samorządów lokalnych. W projekcie wzięli udział urzędnicy z Czernihowa, Łucka, Mikołajowa, Tarnopola,  Winnicy i Żytomierza.

W Warszawie, poza OSW i PISM, nasi goście odwiedzili Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polski Fundusz Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencję Rozwoju Mazowsza. Na Dolnym Śląsku program wizyty obejmował m.in. Urząd Miejski Wrocławia, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocławski Park Technologiczny, Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Urząd Miasta Jawor. Wizyty studyjne dla urzędników z państw objętych Partnerstwem Wschodnim odbywają się od 2014 r. Są one finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i organizowane przez instytucje wchodzące w skład konsorcjum Think Visegrad we współpracy z MSZ.