1 - 7 z 7
Analizy |
19 stycznia białoruskie Ministerstwo Finansów poinformowało o emisji euroobligacji o wartości 800 mln USD. Tym samym władze po raz kolejny zwiększają poziom zadłużenia zagranicznego Białorusi, do czego zmusza je m.in. konieczność…
Analizy |
20 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi. W odpowiedzi na falę represji po wyborach prezydenckich 19 grudnia ub.r. eurodeputowani wezwali Radę Unii Europejskiej do zastosowania sankcji, w tym…
Analizy |
14–15 stycznia prezydencka gazeta Biełaruś Siegodnia opublikowała materiały, rzekomo ujawnione przez białoruskie służby specjalne, dotyczące kontaktów zagranicznych białoruskiej opozycji. Głównym przesłaniem publikacji były…
Analizy |
17 stycznia w Kijowie została podpisana białorusko-ukraińska umowa o tranzycie ropy naftowej rurociągiem Odessa–Brody do białoruskiej rafinerii w Mozyrzu. Porozumienie stanowi zakończenie prowadzonych od jesieni ubiegłego roku rozmów…
Analizy |
1 stycznia rosyjskie koncerny naftowe wstrzymały dostawy ropy na Białoruś w związku z wygaśnięciem kontraktu z Biełnieftiechimem, białoruskim koncernem naftowym, na dostawy ropy. Białoruskim rafineriom na razie nie grozi jednak…
Analizy |
Od początku 2011 roku władze białoruskie kontynuują politykę represji wobec białoruskiej opozycji i wolnych mediów. Nadal dokonywane są rewizje oraz konfiskaty mienia w biurach i mieszkaniach działaczy opozycyjnych. Jednocześnie…
Analizy |
31 grudnia prezydent Alaksandr Łukaszenka podpisał dyrektywę, której celem jest stworzenie korzystniejszych warunków dla prywatnego biznesu. W zamierzeniu dokument ten ma być programem reform gospodarczych na najbliższe lata. Jednak…