Analizy

Białoruś zwiększa poziom długu zagranicznego

19 stycznia białoruskie Ministerstwo Finansów poinformowało o emisji euroobligacji o wartości 800 mln USD. Tym samym władze po raz kolejny zwiększają poziom zadłużenia zagranicznego Białorusi, do czego zmusza je m.in. konieczność spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek.
Jest to już kolejna sprzedaż euroobligacji, poprzednia, na wartość 1 mld USD, miała miejsce w lipcu i sierpniu ub.r. Euroobligacje z siedmioletnim terminem wykupu są oprocentowanie na 8,95%. W rezultacie tej emisji poziom zadłużenia zagranicznego Białorusi przekroczy 50% PKB, bowiem według oficjalnych danych już 1 października 2010 roku wynosił 48,8% (ok. 25,5 mld USD). Do zaciągania kolejnych pożyczek władze białoruskie zmusza konieczność spłaty wcześniejszych zobowiązań, przy czym emitowane euroobligacje są znacznie wyżej oprocentowane od zaciąganych w poprzednich latach pożyczek, co prowadzi do niekorzystnej zmiany struktury białoruskiego długu. Jednocześnie, jak się wydaje, pozyskiwane kredyty służą również do uzupełniania stale topniejących rezerw walutowych, co jest rezultatem pogłębiającego się ujemnego bilansu w handlu zagranicznym oraz wysokiego popytu na walutę ze strony obywateli. W roku ubiegłbym poziom rezerw obniżył się o ok. 400 mln USD (11%) i wyniósł 5 mld USD. W rezultacie Białoruś w coraz większym stopniu popada w spiralę zadłużenia, z której jedynym wyjściem mogą być gruntowne reformy gospodarcze oraz prywatyzacja. <kam>