1 - 5 z 5
Prace OSW | | Józef Lang, Maciej Falkowski

Koniec zachodniej obecności wojskowej w Azji Centralnej oznacza marginalizację wpływu Zachodu na sferę bezpieczeństwa w regionie.

Prace OSW | | Szymon Kardaś

Rosja, dostrzegając ewolucję unijnego rynku gazu (w tym niekorzystne dla niej zmiany prawne), próbuje utrzymać na nim swoją pozycję.

Prace OSW | | Jadwiga Rogoża

Kontrola Moskwy nad regionami jest obecnie tak gruntowna, że stoi w sprzeczności z formalnie istniejącym w Rosji ustrojem federalnym.

Prace OSW | | Wojciech Górecki

Po rozpadzie ZSRR rosyjskie wpływy w Azji Centralnej uległy daleko idącej erozji. Odwrócenie tego procesu nie wydaje się realne.

Prace OSW | | Wojciech Górecki

Od rozpadu ZSRR Kaukaz Północny pozostaje najbardziej niestabilną częścią Federacji Rosyjskiej. Mamy do czynienia z lokalną wojną domową.