1 - 10 z 11
Analizy | | Konrad Popławski
Niemcy miałyby traktować emisję „obligacji elitarnych” jako alternatywny scenariusz w przypadku braku zgody krajów UE na wprowadzenie postulowanych przez RFN zmian traktatowych w obszarze dotyczącym strefy euro.
Analizy | | Konrad Popławski
24 listopada odbyła się w niemieckim Bundestagu debata dotycząca przyszłego kształtu wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Podczas debaty swoje wnioski przedstawiły koalicja CDU/CSU/FDP oraz opozycyjna SPD.
Analizy | | Jakub Groszkowski
23–24 listopada premier niemieckiego kraju związkowego Bawaria Horst Seehofer przebywał z oficjalną wizytą w Czechach, podczas której spotkał się m.in. z czeskim premierem Petrem Nečasem. Głównymi tematami rozmowy polityków były…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
25–27 listopada odbył się w Kilonii federalny zjazd Partii Zielonych poświęcony przede wszystkim finansom państwa.
Raport OSW | | Konrad Popławski

Niemcy jako największy płatnik do budżetu UE będą mieć zasadniczy wpływ na kształt ram finansowych po 2013 roku. Stanowisko RFN staje się coraz istotniejsze z racji asertywnie prowadzonej polityki, a także kluczowej roli tego kraju w…

Raport OSW | | Konrad Popławski
Celem raportu jest spojrzenie na budżet UE z punktu widzenia RFN jako jednego z największych beneficjentów polityk unijnych. Raport szczegółowo przedstawia uwarunkowania, które wpływają na kontekst polityczny i gospodarczy niemieckiej…
Analizy | | Konrad Mazur
15 listopada operatorzy czterech największych niemieckich sieci przesyłowych opublikowali średnioterminową prognozę rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Niemczech.
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Jest to reakcja na ujawnienie przez media informacji o działalności trzyosobowego gangu niewykrytego przez policję, który w latach 2000–2007 zamordował dziewięciu imigrantów i policjantkę. Z informacji mediów wynika, że członkowie…
Analizy | | Marta Zawilska-Florczuk
Zjazd partyjny rządzącej w Niemczech chadecji 14–15 listopada w Lipsku obok kwestii społecznych i edukacyjnych poświęcony był przede wszystkim polityce europejskiej. W uchwale dotyczącej wizji przyszłego zarządzania UE podkreślono…
Analizy | | Artur Ciechanowicz
Najważniejszym wnioskiem raportu jest konkluzja, że antysemityzm jest głęboko zakorzeniony i rozpowszechniony w społeczeństwie niemieckim, jednak siła całego zjawiska od początku pierwszej dekady nowego wieku znacząco spadła.