Analizy

Niemcy: Wzrośnie opodatkowanie odbiorców indywidualnych na rzecz energii odnawialnej

15 listopada operatorzy czterech największych niemieckich sieci przesyłowych (50 Hertz, Amprion, EnBw Transportnetze, Tennet) opublikowali średnioterminową prognozę rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Niemczech. Rząd liczył, że energia odnawialna zrekompensuje do 2022 roku straty w produkcji energii powstałe w wyniku wycofania się z użytkowania elektrowni atomowych. Obecnie, po odłączeniu 8 reaktorów wytwarzających 10% elektrownie jądrowe generują jeszcze ok. 13% energii, podczas gdy ze źródeł odnawialnych wytwarzanych jest 18%. Ustawa o energii odnawialnej z lipca br. zobligowała operatorów sieci do publikowania raportów monitorujących postępy w rozwoju OZE. Raport opublikowany przez operatorów prognozuje, że możliwe jest zwiększenie produkcji prądu z tych źródeł do 154 TWh do 2016 roku, co zwiększy udział energii odnawialnej w produkcji prądu do ok. 26%. Warunkiem tego będzie jednak podwyższenie opodatkowania konsumentów, co może zwiększyć ceny prądu nawet o ok. 4% do 2013 roku.
 
 
Komentarz
  • Prognoza rozwoju OZE przedstawiona przez operatorów sieci niemieckich pokazuje, że przyspieszenie rozwoju „zielonych technologii” będzie uwarunkowane wyższymi, niż przewidywał rząd kosztami dla odbiorców indywiduwalnych. Rząd nie doszacował bowiem m.in. skali wzrostu cen prądu. Według prognozy opodatkowanie konsumentów na rzecz energii odnawialnej może do 2013 roku wzrosnąć nawet o 30%, co zwiększy ceny prądu dla odbiorców indywidualnych, a także może pogorszyć konkurencyjność niemieckiego przemysłu.
     
  • Prognoza rozwoju rynku OZE przedstawiona przez operatorów może się okazać zbyt optymistyczna. Ograniczenie przez rząd dotacji dla sektora energii słonecznej znacznie pogorszyło sytuację firm z tej branży i zagroziło ich stabilności finansowej. Brak wsparcia rządowego może postawić pod znakiem zapytania rozwój sektora energii słonecznej, który w 2020 roku według planów rządu Niemiec ma produkować ok. 9% energii elektrycznej.
     
  • Pełne zastąpienie energii jądrowej energią odnawialną wydaje się bardzo mało prawdopodobne ze względu na brak odpowiednich sieci przesyłowych i magazynów na energię. Rząd federalny i rządy landowe wciąż mają problemy ze znalezieniem środków na inwestycje infrastrukturalne związane z OZE. Z powodu braku możliwości stałych dostaw prądu ze źródeł odnawialnych jedynie technologie magazynowania energii mogą umożliwić konkurowanie OZE z elektrowniami konwencjonalnymi. Obecnie jednak brak jest tanich technologii magazynowania.