Analizy

Gazprom uzyskał zgodę na zakup niemieckiej spółki Envacom

26 października urząd antymonopolowy RFN wydał zgodę na zakup niemieckiej spółki Envacom przez Gazprom. Rosyjski koncern od kilku miesięcy starał się o kupno tej firmy, działającej w sektorze energii odnawialnej, telekomunikacji i IT. W sektorze energii odnawialnej, w którym Envacom zaangażował 25% kapitału (70 mln euro), spółka zajmuje się produkcją energii elektrycznej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (OZE), głównie z farm wiatrowych, elektrowni słonecznych i biogazowni, oraz jej sprzedażą do klientów detalicznych w Niemczech. Envacom prowadzi również detaliczną sprzedaż gazu. Spółka aktualnie inwestuje w nowe elektrownie OZE powstające w Niemczech i we Włoszech. Po zakupie Envacomu Gazprom przejmie 500 tys. klientów spółki, z czego ok. 125 tys. detalicznych odbiorców energii elektrycznej i gazu.
 
 
Komentarz
  • Urząd antymonopolowy wydał zgodę na zakup spółki Envacom, gdyż jej przejęcie nie zapewni Gazpromowi przewagi na rynku i nie zagrozi rozwojowi konkurencji. Transakcja umożliwi wejście rosyjskiego monopolisty na energetyczny rynek detaliczny w Niemczech. Gazprom jest zmuszony do szukania nowych rozwiązań inwestycyjnych na rynku europejskim ze względu na ograniczenia wynikające z implementacji w tym roku na obszarze UE antymonopolowych regulacji rynków energetycznych. Zgodnie z założeniami trzeciego pakietu energetycznego państwa członkowskie UE na swoich rynkach gazowych i elektroenergetycznych są zobowiązane do właścicielskiego rozdziału przesyłu od dostaw i dystrybucji, co może ograniczyć kontrolę Gazpromu m.in. nad przesyłem gazu.
     
  • Kupno przez Gazprom tak małej spółki, jaką jest Envacom, nie wpłynie w sposób istotny na niemiecki rynek energii. Przejęcie oznaczać będzie jednak, że rosyjski koncern po raz pierwszy wejdzie do sektora elektroenergetycznego w Niemczech, czego nie udało mu się dotychczas osiągnąć poprzez współpracę z niemieckimi koncernami, takimi jak E.ON i RWE. Gazprom zdobędzie przyczółek i uzyska dostęp do rynku detalicznego energii elektrycznej w Niemczech. Ewentualnie w dalszej perspektywie Gazprom mógłby sprzedawać energię elektryczną produkowaną również w elektrowniach bazujących na rosyjskim gazie. Powstanie takich elektrowni będzie zależeć od wyniku trwających rozmów z RWE na temat utworzenia spółki joint venture.
    Przejęcie Envacomu pozwoli rosyjskiemu koncernowi uzyskać także dostęp do odbiorców detalicznych gazu. Gazprom do tej pory dystrybuuje gaz w Niemczech do dużych firm i fabryk jedynie jako udziałowiec, m.in. przez spółkę VNG, w której ma ponad 10% akcji. Łącznie Gazprom posiada ponad 10% udziałów w dystrybucji gazu na niemieckim rynku.
     
  • Po zakupie Envacomu Gazprom uzyskałby również dostęp do innowacyjnych technologii energetycznych i rynku energii odnawialnej w Niemczech, np. do elektrowni słonecznych i biogazowni.
  •