1 - 10 z 17
Analizy |
19 listopada Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w pierwszym głosowaniu nowelizację konstytucji, z której wynika, że wybory parlamentarne odbędą się w październiku 2012 roku, a nie, jak spekulowano wcześniej – w marcu 2011. Oznacza to,…
Analizy |
18 listopada Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła kodeks podatkowy; jego wejście w życie zależy już tylko od podpisu prezydenta Wiktora Janukowycza. Środowiska przedsiębiorców podjęły 22 listopada akcję protestacyjną, która jednak…
Analizy |
22 listopada w Brukseli odbył się szczyt Ukraina–UE, którego głównym rezultatem było przyznanie Ukrainie Planu Działań na rzecz zniesienia wiz. Samo przyznanie Planu, o co od kilku lat bezskutecznie zabiegał Kijów, jest dużym sukcesem…
Analizy |
18 listopada białoruska Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 – łącznie z urzędującym Alaksandrem Łukaszenką – kandydatów na prezydenta Białorusi. Dopuszczając tak znaczną liczbę pretendentów do udziału w kampanii, władze…
Analizy | | Witold Rodkiewicz
Szanse na zdobycie zwykłej większości w parlamencie mają dwa obozy polityczne: Partia Komunistów Republiki Mołdawia (PRKM) oraz koalicja czterech proeuropejskich partii, które pod szyldem Sojuszu na rzecz Integracji Europejskiej (…
Analizy |
8 listopada białoruski wicepremier Uładzimir Siemaszka zapowiedział, iż w drugiej połowie miesiąca zostanie przeprowadzony próbny przesył ropy naftowej na Białoruś przez terytorium Ukrainy rurociągiem Odessa–Brody, a następnie…
Analizy |
16 listopada nowo wybrana Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krym podjęła obrady. Partia Regionów obsadziła w niej 80 ze stu mandatów. Tak wysokie zwycięstwo wyborcze, odniesione nie tylko w wyniku manipulacji, ale i z powodu…
Analizy |
15 listopada w Mińsku wizytę złożył komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Sztefan Fuele, podczas której zaprezentował on białoruskim władzom unijny plan wsparcia reform na Białorusi. Tego samego dnia pojawiła się…
Analizy |
16 listopada w Kijowie i wielu innych miastach Ukrainy doszło do protestów o skali, nienotowanej od 2004 roku. W Kijowie protestowało przed parlamentem ponad 30 tys. osób z całej Ukrainy, w Chmielnickim około 10 tys., w co najmniej…
Analizy |
9 listopada prezydent Alaksandr Łukaszenka podpisał nową koncepcję bezpieczeństwa narodowego Białorusi, zastępującą podobny dokument przyjęty w 2001 roku. Koncepcja definiuje nowy katalog zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa…