Analizy

UE zachęca Białoruś do współpracy

15 listopada w Mińsku wizytę złożył komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Sztefan Fuele, podczas której zaprezentował on białoruskim władzom unijny plan wsparcia reform na Białorusi. Tego samego dnia pojawiła się informacja o możliwości złagodzenia w najbliższym czasie reżimu wizowego dla białoruskich obywateli. W ten sposób Bruksela proponuje Białorusi współpracę i pomoc w reformach, o ile Mińsk odnotuje postępy w kwestii demokratyzacji i praw człowieka.
Przyjazd unijnego komisarza jest w tym miesiącu już drugą wizytą przedstawicieli UE na Białorusi, 2 listopada w Mińsku pojawili się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Komisarz Fuele wyraził nadzieję, iż wyznaczone na 19 grudnia wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardami demokracji. Dodał, iż będzie to warunkiem uruchomienia przygotowanego dla Białorusi planu wsparcia reform. Dokument ten zaleca władzom białoruskim przeprowadzenie szeregu reform gospodarczych i politycznych. Jednocześnie Komisja Europejska zarekomendowała Radzie UE rozpoczęcie jeszcze w tym roku negocjacji w sprawie ułatwień wizowych dla Białorusinów, dotyczących m.in. zmniejszenia opłat i uproszczenia procedur dla wybranych grup obywateli. Składając ofertę współpracy, Bruksela liczy, iż w ten sposób skłoni reżim białoruski do liberalizacji oraz wzmocni pozytywny wizerunek wśród społeczeństwa białoruskiego. <kam>