Analizy

Wyniki wyborów w Autonomicznej Republice Krym

16 listopada nowo wybrana Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krym podjęła obrady. Partia Regionów obsadziła w niej 80 ze stu mandatów. Tak wysokie zwycięstwo wyborcze, odniesione nie tylko w wyniku manipulacji, ale i z powodu wyraźnego rozczarowania mieszkańców Krymu lokalnymi partiami politycznymi, zapewnia Partii Regionów całkowitą kontrolę nad republiką, co może prowadzić do faktycznego ograniczenia zakresu jej autonomii.
31 października, razem z wyborami komunalnymi na Ukrainie, wybierano także Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krym. Oprócz Partii Regionów do Rady weszli komuniści (5 mandatów), krymskie partie Sojuz (5) i Jedność Rosyjska (3), Ludowy Ruch Ukrainy, będący de facto reprezentacją Tatarów krymskich (5) i Silna Ukraina (2). W Radzie poprzedniej kadencji Blok „Za Janukowycza” miał zaledwie 34 deputowanych (tylko część z nich była członkami Partii Regionów), a przeważali przedstawiciele różnych ugrupowań lokalnych i komuniści. Partia Regionów mogła więc współrządzić autonomią jedynie dzięki poparciu lokalnych partii; obecnie nie będzie musiała się z nimi liczyć. Otwiera to drogę do ściślejszego podporządkowania Krymu Kijowowi, tym bardziej że obecne władze Ukrainy dążą do ścisłej centralizacji państwa. <TAO>