1 - 10 z 44
Prace OSW | | Jakub Jakóbowski, Konrad Popławski, Marcin Kaczmarski
W opracowaniu zaprezentowano stan i perspektywy rozwoju połączeń kolejowych pomiędzy Chinami i państwami Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli Europy Środkowej. 
Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski, Jakub Jakóbowski
Mimo rosnącego zaangażowania Chin w Europie Środkowo-Wschodniej Pekin nie zaoferował państwom tego regionu należącym do UE atrakcyjnej oferty rozwojowej.
Analizy | | Marcin Kaczmarski, Jakub Groszkowski, Szymon Kardaś
8 września firmy Glencore oraz Katarski Fundusz Inwestycyjny poinformowały, że w najbliższym czasie nastąpi sprzedaż 14,16% akcji rosyjskiego koncernu spółce CEFC.
Analizy | | Marcin Kaczmarski, Witold Rodkiewicz
W dniach 24–27 lipca odbywają się, po raz pierwszy na Bałtyku, wspólne rosyjsko-chińskie ćwiczenia morskie. 
Punkt widzenia | | Marcin Kaczmarski
Nowy Jedwabny Szlak jest najważniejszym projektem chińskiej polityki zagranicznej, powstałym pod rządami Xi Jinpinga. Pekin dąży do budowy w państwach swojego sąsiedztwa trwałych wpływów. Zarazem chińską wizję porządku międzynarodowego…
Komentarze OSW | | Jakub Jakóbowski, Marcin Kaczmarski
Po stronie Unii Europejskiej trwa spór o interpretację warunków przystąpienia Chin do WTO oraz przyszłość relacji handlowych UE z Chinami.
Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski, Witold Rodkiewicz
Moskwa ostatecznie wybrała strategię przyłączenia się do silniejszego partnera bandwagoning zamiast strategii zrównoważenia rosnącej potęgi chińskiej.
Prace OSW | | Marcin Kaczmarski
Chińskie elity nie traktują Europy jako równorzędnego partnera i są przekonane o narastającej asymetrii we wzajemnych stosunkach
Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski, Szymon Kardaś
Współpraca energetyczna jest i pozostanie najważniejszym komponentem rosyjsko-chińskich stosunków gospodarczych.
Komentarze OSW | | Marcin Kaczmarski
Pekin pozytywnie zareagował na interwencję wojskową Moskwy w Syrii i uznał ją za element walki z terroryzmem.