Prace OSW

Niezbędny partner drugoplanowy

Europa w polityce Chin w okresie rządów Xi Jinpinga
Niezbędny partner

Chińskie elity nie traktują Europy jako równorzędnego partnera i są przekonane o własnej przewadze oraz narastającej asymetrii we wzajemnych stosunkach. Wewnętrzne podziały w Unii Europejskiej dodatkowo wzmacniają chińskie poczucie siły. Zarazem Europa pozostaje największym partnerem ekonomicznym Chin i „gospodarczym filarem” chińskiego wzrostu na arenie międzynarodowej. Pekin dąży do utrzymania otwartości Europy na chińską gospodarkę, przede wszystkim w odniesieniu do chińskiego eksportu, transferu technologii do Chin, lokowania inwestycji oraz dywersyfikacji posiadanych rezerw walutowych. Współpraca z Europą i poparcie z jej strony są niezbędne dla poprawy pozycji Chin w międzynarodowym porządku gospodarczo-finansowym, przede wszystkim dla uwiarygodnienia chińskich działań w sferze multilateralizmu oraz globalnego zarządzania. Jednocześnie Pekin przywiązuje dużą wagę do utrzymania dotychczasowego niezaangażowania Europy w dwóch kwestiach: chińskich żywotnych interesów oraz stosunków chińsko-amerykańskich.