1 - 7 z 7
Analizy | | Joanna Hyndle-Hussein
Choć kolejne władze na Litwie negatywnie oceniały reżim Łukaszenki i od lat wspierały opozycję na Białorusi, to z drugiej strony krytykowały też za nieskuteczność unijną politykę restrykcji i izolacji Mińska. Wilno próbowało rozwijać…
Analizy |
Podczas międzynarodowej konferencji w Łańcucie 22 października Rumunia, Bułgaria i Grecja przystąpiły do projektu drogowego szlaku tranzytowego Via Carpatia mającego prowadzić z Litwy przez Polskę, Słowację na Węgry, a teraz także dalej na…
Analizy |
Zwycięzca wyborów parlamentarnych na Łotwie centroprawicowa Jedność zaprosiła do rozmów na temat utworzenia nowej koalicji rządzącej popierane przez mniejszość rosyjskojęzyczną (ok. 35% społeczeństwa) Centrum Zgody. Jednocześnie partia…
Analizy |
Samorząd i mieszkańcy graniczącego z Polską rejonu Łoździeje żądają zmiany trasy polsko-litewskiego połączenia elektroenergetycznego. W petycji skierowanej do sejmu i władz Litwy twierdzą, że budowa zniszczy tereny o unikatowej wartości…
Analizy |
Litewsko-białoruska międzyrządowa grupa robocza wypracowała 7 października porozumienie o tranzycie wenezuelskiej ropy naftowej dla Białorusi przez państwowy litewski terminal naftowy Klaipedos nafta. Jest to pierwszy efekt współpracy w…
Analizy |
Zwycięzcą wyborów parlamentarnych na Łotwie z 2 października została rządząca centroprawicowa partia Jedność, której lider, obecny premier Valdis Dombrovskis, ponownie otrzyma misję utworzenia rządu. Popierane przez ludność…
Analizy |
W rejonach wileńskim i solecznickim, w których większość mieszkańców stanowią Polacy, Państwowa Inspekcja Językowa od kilku tygodni coraz częściej karze grzywną za wieszanie tabliczek informacyjnych z napisami w języku polskim (obok…