1 - 10 z 11
Analizy |
Podczas wizyty w Niemczech 17–20 maja premier Mołdawii Vladimir Filat zdołał uzyskać ograniczone poparcie kanclerz Angeli Merkel w kwestii rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego. Merkel uniknęła jednak poparcia stanowiska…
Analizy | | Justyna Gotkowska
Reforma Bundeswehry zmierza do profesjonalizacji armii i wzmocnienia jej profilu ekspedycyjnego. Jednocześnie w RFN trwa dyskusja nad tym, gdzie, kiedy i jak powinna być wykorzystywana niemiecka armia.
Analizy |
W wyborach do parlamentu Bremy 22 maja zwyciężyła partia SPD, rządząca landem od 65 lat. Wybory wykazały wyraźnie lewicowe sympatie elektoratu – partie z lewej strony sceny politycznej poszerzyły grono zwolenników, spadło natomiast…
Analizy |
12 maja niemiecki MSZ uznał Narodową Radę Libijską za prawowitego partnera do rozmów, który reprezentuje naród libijski w relacjach z RFN oraz zadecydował o otwarciu biura kontaktowego w Bengazi. Biuro ma utrzymywać stały kontakt z…
Analizy |
17 maja komisja ekspercka ogłosiła raport o bezpieczeństwie reaktorów w RFN. W marcu br. rząd zlecił komisji zbadanie zabezpieczeń wszystkich reaktorów jądrowych w RFN (tzw. stress testy). Według raportu żaden z siedemnastu…
Analizy |
13–15 maja odbył się w Rostocku zjazd liberalnej FDP, współtworzącej rząd federalny. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ze stanowiska przewodniczącego partii zrezygnował minister spraw zagranicznych Guido Westerwelle. Zjazd…
Analizy |
12 maja ukonstytuował się w Badenii-Wirtembergii rząd Partii Zielonych i SPD. Premierem został Winfried Kretschmann, pierwszy w historii RFN polityk Partii Zielonych na tym stanowisku. Partia Zielonych cieszy się wysokim poparciem w…
Analizy |
5 maja Polsko-Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa opublikowała wyniki ankiety popularności krajów Europy Środkowej i Wschodniej jako miejsca lokowania inwestycji. Polska ponownie usytuowała się na pierwszym miejscu przed Słowacją i…
Analizy |
6 maja w Warszawie miały odbyć się obrady polsko-niemieckiego okrągłego stołu ds. mniejszości narodowych. Spotkanie zostało jednak odwołane. Odbyły się jedynie robocze konsultacje wiceszefów resortów spraw wewnętrznych obu krajów.…
Analizy |
3 maja Departament Sprawiedliwości USA skierował pozew przeciwko Deutsche Bank (DB), w którym domaga się odszkodowania w wysokości ponad 1 mld USD. Władze USA oskarżają DB o wyłudzenie z amerykańskiego budżetu federalnego ubezpieczeń…