Analizy

Niemcy: Zmiany w kierownictwie koalicyjnej FDP

13–15 maja odbył się w Rostocku zjazd liberalnej FDP, współtworzącej rząd federalny. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ze stanowiska przewodniczącego partii zrezygnował minister spraw zagranicznych Guido Westerwelle. Zjazd poprzedziła rekonstrukcja rządu federalnego wymuszona dymisją dotychczasowego ministra gospodarki Rainera Brüderle z powodu objęcia przez niego kierownictwa frakcji FDP w Bundestagu. Dzięki rekonstrukcji rządu nowo wybrany przewodniczący liberałów Philipp Rösler został szefem bardziej prestiżowego resortu – gospodarki (dotychczas był ministrem zdrowia) oraz wicekanclerzem, wzmacniając swoją pozycję zarówno w partii, jak i w rządzie. Zmiany te przyczynią się również do dalszego osłabienia pozycji Guido Westerwellego w rządzie jako polityka pozbawionego znaczącej funkcji w partii.
Odmłodzenie kierownictwa FDP traktowane jest jako sygnał korekty programu liberałów i ma przyczynić się do poprawy notowań partii przed zbliżającymi się wyborami do parlamentów Bremy, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Berlina. Rösler zapowiada rozszerzenie oferty programowej FDP o kwestie polityki społecznej, które dotychczas nie odgrywały w programie liberałów istotnej roli. Nowymi priorytetami FDP – oprócz tradycyjnych: obniżki progów podatkowych i ochrony danych osobowych – mają stać się polityka edukacyjna i wsparcie dla chcących powrócić na rynek pracy.
Ustabilizowanie sytuacji personalnej w FDP wpłynie pozytywnie na efektywność jej pracy w rządzie. Jednocześnie wzmocnienie znaczenia polityki społecznej w programie FDP zapowiada otwarcie tej partii na inne (niż z chadekami) potencjalne koalicje, np. z SPD lub Partią Zielonych. <zawil>