Analizy

Niemcy najchętniej inwestują w Polsce

5 maja Polsko-Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa opublikowała wyniki ankiety popularności krajów Europy Środkowej i Wschodniej jako miejsca lokowania inwestycji. Polska ponownie usytuowała się na pierwszym miejscu przed Słowacją i Czechami. Wyniki ankiety potwierdzają coraz lepszą opinię niemieckich przedsiębiorców na temat polskiej gospodarki.
Ankieta została przeprowadzona w lutym br., przy czym wypełniło ją 80 niemieckich inwestorów inwestujących w Polsce. Sumaryczny wynik Polski nieznacznie pogorszył się z 5,05 do 4,80 w 6-punktowej skali w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak wciąż jest znacznie lepszy od wyniku z 2007 roku (3,63), a także od wyników sąsiednich państw: Słowacji (4,13) i Czech (4,12), a także samych Niemiec (4,43). Niemieccy inwestorzy za główne zalety Polski uznają członkostwo w UE, kwalifikacje pracowników, ich motywację, dostępność i wydajność, a także dostępność i rzetelność poddostawców. Z tych powodów aż 95% ankietowanych inwestorów zainwestowałoby ponownie w Polsce, w porównaniu z 60% w 2006 roku. Zdaniem niemieckich firm największymi wadami Polski są słaba infrastruktura, niewydajność administracji oraz jakość kształcenia zawodowego. Niemieccy przedsiębiorcy uznali za najważniejsze wyzwania czekające Polskę: rozbudowę infrastruktury, poprawę funkcjonowania administracji oraz sytuacji finansów publicznych. Większość inwestorów popiera wprowadzenie euro w Polsce (83%), jednak ich liczba od 2008 roku maleje (96%). <pop>