1 - 10 z 13
Analizy |
15 lutego odbyło się posiedzenie komisji ds. strategicznego partnerstwa Ukrainy i USA pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Kostiantyna Hryszczenki i sekretarz stanu Hillary Clinton. Jego głównym efektem było zacieśnienie…
Analizy |
18 lutego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) została oskarżona przez kierownictwo Bloku Julii Tymoszenko (BJuT) o to, że formacja antyterrorystyczna SBU zamierza zająć kijowską siedzibę Bloku oraz skonfiskować dokumenty i serwer, co…
Analizy |
1–14 lutego na Ukrainie przebywała misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu dokonania przeglądu porozumienia o kredycie stand by. Mimo pozytywnej oceny stanu ukraińskiej gospodarki nadal nie jest pewne, czy w marcu…
Analizy |
14 lutego prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz nakazał kluczowym ministrom aktywizację procesu negocjacji umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu (SWH+) między Ukrainą i Unią Europejską. Jest to reakcja na zakończoną wcześniej 15.…
Analizy |
Dyrektor ukraińskiej kompanii Energoatom poinformował 9 lutego, że amerykańsko-japońska firma Westinghouse dostarczyła pierwszą partię paliwa jądrowego, które zostanie wykorzystane w reaktorze Południowo-Ukraińskiej Elektrowni…
Komentarze OSW | | Tadeusz A Olszański
W ostatnich miesiącach na Ukrainie nastąpiło zaostrzenie działań wymierzonych w przywódców opozycji, przede wszystkim w byłą premier Julię Tymoszenko oraz byłego szefa MSW Jurija Łucenkę. Obojgu postawiono zarzuty nadużycia władzy…
Analizy | | Marta Jaroszewicz, Sławomir Matuszak
Firtasz, który został pozbawiony głównego źródła dochodów przez rząd Julii Tymoszenko, po zwycięstwie prezydenta Wiktora Janukowycza szybko odbudowuje swoje aktywa, korzystając z bardzo dobrych kontaktów z kluczowymi osobami w elicie…
Analizy |
7 lutego premier Ukrainy Mykoła Azarow zaproponował, by Unia i Ukraina podpisały umowę o kompleksowej i pogłębionej strefie wolnego handlu w dwóch etapach. Najprawdopodobniej Komisja Europejska odrzuci tę propozycję. Wniosek Azarowa…
Analizy |
31 stycznia zarząd rosyjskiej TNK-BP podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji w należącej do koncernu rafinerii w Łysyczańsku, drugiej co do wielkości na Ukrainie. Jesienią na taki krok zdecydował się ŁUKoil w odniesieniu do swojej…
Analizy |
28 stycznia w Davos w obecności prezydenta Ukrainy i Azerbejdżanu zostało podpisane memorandum w sprawie dostaw skroplonego gazu z Azerbejdżanu na Ukrainę. Gaz ma być przeznaczony dla planowanego ukraińskiego gazoportu nad Morzem…