Raport OSW

Do Polski przez polski

Fenomen popularności języka polskiego na Ukrainie
okładka raportu

Popularność nauki języka polskiego na Ukrainie w ciągu ostatniej dekady systematycznie wzrasta. Spowodowane jest to przede wszystkim dążeniem Ukraińców do podjęcia pracy zarobkowej w Polsce, a także chęcią rozpoczęcia studiów na polskich uczelniach przez ukraińską młodzież. Jednocześnie nad Dnieprem dokonują się głębokie przewartościowania polityczne, społeczne i tożsamościowe zintensyfikowane przez rosyjską inwazję. Proces ten skutkuje odrzuceniem przez ukraińskie społeczeństwo rosyjskich wzorców kulturowo-cywilizacyjnych i rosnącym tam zapotrzebowaniem na nowe treści społeczne i polityczne, dowodzące historycznej przynależności Ukrainy do Starego Kontynentu. To dążenie sprzyja pozytywnej recepcji polskich inicjatyw nad Dnieprem – Polska jest bowiem przez Ukraińców postrzegana jako kraj sojuszniczy i najbliższy im kulturowo spośród państw europejskich. Dokonujące się na Ukrainie zmiany stawiają przed Warszawą zadanie opracowania kompleksowego, nowoczesnego programu promocji polskiej kultury – zarówno klasycznej, jak i współczesnej. Takie działania są tym istotniejsze, że przychylny stosunek ukraińskiego społeczeństwa do Polski i bliskość geograficzna nie przekładają się na dobrą znajomość jej kultury, zwłaszcza w regionach bardziej od niej oddalonych.