Raport OSW

Migracje z Ukrainy do Polski

Stabilizacja trendu
Migracje z Ukrainy do Polski

Wzmożona fala migracyjna z Ukrainy do Polski, która rozpoczęła się w 2014 roku, zaczyna powoli hamować. Migracja ta ma nadal głównie czasowy charakter i trudno ocenić, w jakim stopniu może się przekształcić w formę osiedleńczą. Zapewne z upływem czasu obecny cyrkulacyjny model przestanie przyciągać nowe osoby. Polska pozostaje jednak głównym krajem UE, w którym pracują Ukraińcy, co wynika z szeregu przewag konkurencyjnych: rozbudowanych sieci migracyjnych oraz liberalnej procedury legalizacji pobytu i pracy (na krótki okres). Ponadto, mimo że płace osiągane przez migrantów w Polsce są niewysokie w porównaniu z krajami zachodniej części UE, to niskie koszty życia pozwalają na regularne transfery finansowe na Ukrainę. Kraje sąsiedzkie w ograniczony sposób zaczęły otwierać swoje rynki pracy dla obywateli Ukrainy, w tym Czechy poprzez zwiększenie kwoty dla migrantów pracowniczych, a Węgry przez wprowadzenie ułatwionej procedury uzyskania obywatelstwa. Jedynie w Niemczech Ukraińcy nadal stanowią marginalną grupę cudzoziemską. Dalszy szybki wzrost migracji z Ukrainy uniemożliwiają dramatyczna sytuacja demograficzna tego kraju, problemy na lokalnych rynkach pracy na zachodniej Ukrainie i kurczące się zasoby osób w wieku produkcyjnym.