Raport OSW

Współpraca rozwojowa made in Germany

Współpraca rozwojowa made in Germany

W RFN od wielu lat polityka rozwojowa przykuwa uwagę opinii publicznej oraz cieszy się dużym poparciem społecznym. Jednocześnie dla Niemców współpraca rozwojowa nie jest rodzajem pomocy humanitarnej. Jest formą umowy pomiędzy równorzędnymi partnerami, którzy z tej współpracy wyciągają obopólne korzyści. Niemiecka polityka rozwojowa stanowi wsparcie dla gospodarki RFN. Dzięki niej i znacznemu udziałowi państwa w projektach rozwojowych zmniejsza się ryzyko inwestycyjne dla niemieckich przedsiębiorców angażujących się w państwach rozwijających się. Dodatkowo współpraca bilateralna skutecznie buduje markę made in Germany zarówno w odniesieniu do polityki rozwojowej, jak i dalszej kooperacji gospodarczej, uzależniając pośrednio odbiorców współpracy rozwojowej od niemieckich towarów i usług.

Polityka rozwojowa jest również obok niemieckiej dyplomacji oraz polityki obronnej trzecim elementem polityki zagranicznej Niemiec. Pełni ona w tym ujęciu przede wszystkim funkcję prewencyjną wobec konfliktów międzynarodowych. Inwestowanie środków w ramach projektów rozwojowych w obszarach, gdzie toczą się konflikty zbrojne lub gdzie występuje znaczne ryzyko ich wybuchu, jest przez RFN postrzegane jako wkład w przezwyciężanie kryzysów lub usuwanie ich przyczyn. Towarzyszy też temu przekonanie, że konflikty międzynarodowe, gdziekolwiek się pojawiają, szkodzą niemieckiej gospodarce opartej na eksporcie.