Raport OSW

Zewnętrzny wymiar unijnej polityki energetycznej

Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej UE, pytanie o istniejące wyzwania dla efektywności działań w tej dziedzinie oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań należą obecnie do kluczowych tematów podnoszonych w dyskusjach o unijnej polityce energetycznej. Komisja Europejska odniosła się do tych kwestii w Strategii Energetycznej dla Europy na lata 2011–2020, a pytania o najważniejsze kierunki, cele i narzędzia zagranicznej polityki energetycznej UE są przedmiotem ogłoszonych przez Dyrekcję ds. Energii w grudniu 2010 roku publicznych konsultacji (których końcowym efektem ma być dokument Komisji opublikowany w 2011 roku). Zewnętrzny wymiar unijnej polityki energetycznej ma być też jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku.