Raport OSW

Próby umocnienia pozycji międzynarodowej RFN na przykładzie niemieckich starań o uzyskanie stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Celem niniejszej pracy jest próba syntetycznego przedstawienia niemieckich działań mających na celu zwiększenie roli RFN na arenie międzynarodowej, na przykładzie analizy starań o uzyskanie stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ). Niemieckie działania dyplomatyczne, ukierunkowane na uzyskanie prestiżowego i wymownego historycznie awansu do grona członków tego gremium, świadczą o chęci odgrywania zasadniczej roli na globalnej scenie politycznej. Stopniowe przeobrażenia tożsamości niemieckiej w stosunkach międzynarodowych mają wpływ na zmianę priorytetów, na dotychczasowe sojusze niemieckie, a także na korektę stylu prowadzenia polityki zagranicznej (zwiększanie zaangażowania militarnego w operacjach poza obszarem NATO, ekonomizacja polityki zagranicznej, wyjątkowa aktywność niemieckiej dyplomacji). Długofalowym celem tej polityki wydaje się próba stworzenia międzynarodowej platformy, w ramach której RFN jako lider kontynentu europejskiego będzie powiększała swoje znaczenie w polityce globalnej. Efekty niemieckich działań na arenie międzynarodowej mogą znacząco wpłynąć na sytuację wewnętrzną kraju. Zakładane umocnienie pozycji międzynarodowej RFN w skali uniwersalnej będzie miało także konsekwencje dla stosunków Niemiec z sąsiadami oraz uwarunkuje niemiecką grę polityczną w ramach Unii Europejskiej.
(...)

 

 

Całość raportu Joanny Sandorskiej, dostępna jest w formacie PDF  382 KB