Raport OSW

Pozytywne skutki rozszerzenia Unii Europejskiej dla niemieckiej gospodarki

Wstęp
Niemcy były i są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski i pozostałych członków UE z Europy Środkowo-Wschodniej. Niemieckie firmy miały duży udział w restrukturyzacji gospodarczej nowych państw członkowskich. Jednak korzyści z procesu rozszerzenia są obopólne. Zarówno wcześniejsze otwarcie rynków krajów kandydujących, jak i proces integracji UE po 1 maja 2004 roku dały niemieckiej gospodarce, w tym również rynkowi pracy, szereg pozytywnych impulsów. Tymczasem znaczny odsetek społeczeństwa niemieckiego obawia się likwidacji miejsc pracy i obniżenia standardów socjalnych w wyniku pojawienia się pracowników z nowych państw członkowskich. Część niemieckich polityków oraz dziennikarzy, na fali rosnącego niezadowolenia obywateli, mówi głównie o negatywnych skutkach rozszerzenia.
Brak jeszcze szczegółowych, pogłębionych analiz badających skutki rozszerzenia UE dla gospodarki RFN, w tym rynku pracy, ale można pokusić się o sformułowanie wstępnych obserwacji. Niniejszy tekst jest próbą przedstawienia obecnych i przyszłych korzyści, jakie rozszerzenie Unii przynosi niemieckiej gospodarce. Intencją autora nie było stworzenie kompleksowej i pogłębionej analizy tego zagadnienia. Sformułowane zostały tu raczej ogólne wnioski - na podstawie opracowań niemieckich instytutów badawczych oraz artykułów z prasy niemieckiej.