Punkt widzenia

Rosgwardia

Siły specjalnego przeznaczenia
Okładka raportu Rosgwardia

Rosgwardia jest największą strukturą bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Pełni funkcje samodzielne (policyjno-interwencyjną, ochrony infrastruktury krytycznej państwa, kontroli i nadzoru nad organizacjami ochrony i bronią prywatną) oraz pomocnicze wobec pozostałych resortów siłowych, w tym resortu obrony (udział w zwalczaniu zagrożeń niemilitarnych, ochronie granic i obronie terytorialnej).

Od momentu powstania w 2016 r. służba budzi skrajne oceny: dla jednych to klucz do wyjaśnienia natury panującego w Rosji reżimu, dla drugich – modelowa struktura organizacji wojskowej państwa. Rację, jak się wydaje, mają i jedni, i drudzy. „Uwojskowieniu” sił bezpieczeństwa wewnętrznego towarzyszy ich modernizacja, przezbrojenie i zestrojenie w ramach wspólnych ćwiczeń. Na zewnątrz służy to manifestacji gotowości i mobilności resortów siłowych, wewnątrz zaś – wzmacnianiu siłowych mechanizmów zarządzania Rosją, jej bezpieczeństwem i obywatelami pod pretekstem przygotowań do funkcjonowania w sytuacjach nadzwyczajnych, co prowadzi do stabilizacji obecnej elity władzy.