Punkt widzenia

Obrońcy oblężonej twierdzy

O historycznej legitymizacji służb specjalnych Rosji
Obrońcy oblężonej twierdzy

Dzieje służb specjalnych i organizujących je w sferze symbolicznej idei są ważną częścią refleksji na temat ich współczesnej roli i pozycji. W ciągu wieków tajne służby określały relacje Rosji ze światem zewnętrznym, kształtowały sytuację wewnętrzną, wpływały na losy społeczeństwa i narodów wchodzących w skład Imperium Rosyjskiego i Sowieckiego. W kulcie bezpieczeństwa państwa wychowywano wiele pokoleń ich poddanych i obywateli: w ten sposób rozmywano w świadomości społecznej negatywny wizerunek służb (jako potężnej machiny represyjnej), uwypuklano zaś ich sukcesy i zasługi na polu modernizacji i budowania potęgi kraju. Służyło to i służy nadal ich legitymizacji, a także legitymizacji elity władzy w Rosji.