Punkt widzenia

Wielka dekomunizacja

Ukraińska polityka historyczna czasu wojny
Wielka dekomunizacja

Trwająca od 2014 roku wojna z Rosją wywołała w ukraińskim społeczeństwie, zwłaszcza w środowiskach opiniotwórczych, daleko idące zmiany w myśleniu o historii. Zapoczątkowana nieco wcześniej refleksja liberalna, krytyczna wobec tradycji nacjonalistycznej, załamała się, gdyż wojna wymaga przede wszystkim narracji bohaterskich. Ukraina musiała też przeciwstawić się propagandowej ofensywie Rosji, dążącej do utożsamienia ukraińskiego ruchu patriotycznego z radykalnym nacjonalizmem lat II wojny światowej, określanym przez Moskwę jako „faszystowski”.

Wojna na wschodzie Ukrainy spowodowała odwrócenie się od Rosji i jej tradycji nawet wśród rosyjskojęzycznej części ukraińskiego społeczeństwa. Po rewolucji godności na Ukrainie przeprowadzono radykalną dekomunizację przestrzeni publicznej, usuwając niemal wszystkie pomniki sowieckie w treści (oprócz wojennych) oraz związane z reżimem komunistycznym nazwy miejscowości, także znaczną większość nazw ulic i instytucji. Proces ten, choć nadal niezakończony, nie spotkał się z oporem ze strony społeczeństwa ani elit regionalnych.