Tadeusz A. Olszański
Główny Specjalista
Zespół Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

Absolwent wydziału prawa UW. W latach 1973-1993 praca w administracji samorządowej i przemyśle, od grudnia 1993 r. pracownik OSW, początkowo jako kierownik działu ukraińskiego, a od 1999 r. jako analityk w Zespole Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Tematy Badawcze: 
 • problematyka współczesnej Ukrainy, w szczególności polityka wewnętrzna i polityka tożsamości (tzw. polityka historyczna, polityka kulturalna, dyskurs tożsamości narodowej i społecznej)
Ważniejsze publikacje: 
 • Konflikt polsko-ukraiński, 1943-1947 (w) Zeszyty historyczne nr 90, Paryż 1989 (jako Jan Łukaszów).
 • Wokół Akcji "Wisła" (w) Colloquium Narodów, Łódź 1991; tekst referatu, wygłoszonego w 1987 r., wielokrotnie przedrukowywanego w całości lub w części, także po ukraińsku i angielsku.
 • Historia Ukrainy, XX w., Warszawa 1994.
 • Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci., Kraków 2003
 • Wybory parlamentarne na Ukrainie w 2002 r. Ukraiński parlamentaryzm po wyborach (Prace OSW nr 8)
 • Wybory prezydenckie na Ukrainie. Październik-grudzień 2004 (Prace OSW nr 21)
 • Od czarnobylskiego ognia spłonęło wielkie imperium [w: Tygodnik Powszechny nr 18/2006]
 • Droga do Majdanu [w: Okręt Koszykowa, Warszawa 2007]
 • Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia (Prace OSW nr 40, 2012)
 • Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dylematy polityki historycznej Ukrainy (Punkt widzenia OSW nr 35, 2013)
 • Kresy Zachodnie. Miejsce Galicji Wschodniej i Wołynia w państwie ukraińskim (Prace OSW nr 43, 2013)