Tadeusz A. Olszański
Tadeusz A. Olszański
Retired employee

Graduate of the faculty of law of the University of Warsaw. From 1973 to 1993, experience in local administration and industry; since December 1993, staff member of the OSW, initially as head of the Ukrainian Department and since 1999, as analyst in the Department for Ukraine, Belarus and Moldova.

Expertise
  • contemporary Ukraine with particular focus on internal and identity policies (so-called historical policy, policy of culture and the discourse of national and social identity)
Major publications
  • Konflikt polsko-ukraiński, 1943-1947 (w) Zeszyty historyczne nr 90, Paryż 1989 (jako Jan Łukaszów).
  • Wokół Akcji "Wisła" (w) Colloquium Narodów, Łódź 1991; tekst referatu, wygłoszonego w 1987 r., wielokrotnie przedrukowywanego w całości lub w części, także po ukraińsku i angielsku.
  • Historia Ukrainy, XX w., Warszawa 1994.
  • Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003
  • 2002 Parliamentary Elections in Ukraine. Ukraine's Parliamentary System after the Elections (OSW Studies, no. 8)
  • Wybory prezydenckie na Ukrainie, październik-grudzień 2004 (Prace OSW, nr 21)