Tadeusz A. Olszański
Tadeusz A. Olszański
Senior Fellow
Department for Ukraine, Belarus and Moldova

Graduate of the faculty of law of the University of Warsaw. From 1973 to 1993, experience in local administration and industry; since December 1993, staff member of the OSW, initially as head of the Ukrainian Department and since 1999, as analyst in the Department for Ukraine, Belarus and Moldova.

Expertise
  • contemporary Ukraine with particular focus on internal and identity policies (so-called historical policy, policy of culture and the discourse of national and social identity)
Major publications
  • Konflikt polsko-ukraiński, 1943-1947 (w) Zeszyty historyczne nr 90, Paryż 1989 (jako Jan Łukaszów).
  • Wokół Akcji "Wisła" (w) Colloquium Narodów, Łódź 1991; tekst referatu, wygłoszonego w 1987 r., wielokrotnie przedrukowywanego w całości lub w części, także po ukraińsku i angielsku.
  • Historia Ukrainy, XX w., Warszawa 1994.
  • Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003
  • 2002 Parliamentary Elections in Ukraine. Ukraine's Parliamentary System after the Elections (OSW Studies, no. 8)
  • Wybory prezydenckie na Ukrainie, październik-grudzień 2004 (Prace OSW, nr 21)